İÜC Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Etik Kurulu 07.01.2020 tarihinde toplanacaktır.

Kurulumuza yapılacak son başvuru tarihi 31.12.2019 olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki toplantımızda değerlendirilecekti.