Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Etik Kurulu - 05.11.2019 tarihinde toplanacaktır.

 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Etik Kurulu - 05.11.2019 tarihinde toplanacaktır.  Önemle duyurulur.